Nieuwjaarswandeling, 21 januari 2018

Ook dit jaar organiseert de vereniging een Nieuwjaarswandeling en wel op zondag 21 januari 2018. Vanaf 12:00 uur heten wij u welkom bij

Restaurant Fly Inn
Noodweg 43
1213 PW  Hilversum

U dient zich dan uiteraard wel voor deze wandeling te hebben aangemeld! Aanmelden kan uitsluitend via het onderstaande formulier!

Verzoek aan u is om niet eerder dan 12:00 uur te arriveren. Wij verzoeken u zich bij binnenkomst aan onze registratietafel te melden (te herkennen aan de 2 meter hoge banner "Hier Melden").

De wandeling zelf start om 13:00 uur.


SPELREGELS

Bij onze wandelingen hanteren wij enkele spelregels:

 • Niet-leden van de vereniging betalen EUR 10,00 (geldig voor max 2 personen) als bijdrage aan de wandeling.
 • Honden dienen te allen tijde aangelijnd te zijn, behalve op die punten waar de wandeling toestaat dat de honden los mogen.
 • Er geldt overal een opruimplicht. Zorg dus dat u opruimzakjes bij u heeft.
 • Zorg voor drinkwater voor uw hond.
 • Deel niet zomaar koekjes uit aan andere honden. Sommige honden staan op dieet of kunnen bepaalde ingrediënten niet verdragen.
 • Er mag door mensen alleen met de honden gespeeld worden op die plekken waar speelmomenten worden ingelast. Tijdens het lopen dus niet (!) met de honden spelen. Laat de hond zichzelf lekker uitleven zoals hij/zij dat wil.
 • Er mag nimmer met stokken gespeeld worden! Ook niet bij het water! Stokken kunnen zéér ernstig letsel veroorzaken bij de honden (zelfs met dodelijke afloop).
 • Wanneer uw hond aggressief danwel opdringerig gedrag toont, kunt u gevraagd worden (door medewandelaars maar ook door de organisatie) uw hond aan te lijnen. Wij rekenen op uw medewerking in deze.
 • Weet u dat uw hond moeite heeft met andere honden wanneer er gespeeld wordt (bijvoorbeeld met ballen), lijn uw hond op dat moment dan aan zodat anderen wel door kunnen met het spel.
 • Het gebruik van flexlijnen wordt zeer sterk afgeraden (we spreken nog liever niet over een verbod); dit in verband mogelijk veroorzaken van letsen door deze lijnen bij dier en mens.
 • Let op uw eigen hond! Zelfs de meest betrouwbare hond is bij onze wandelingen wel eens verloren geraakt! Bent u uw hond toch uit het oog verloren en maakt u zich zorgen, spreek dan een van de begeleiders aan. Zij staan met elkaar in contact via walkie talkies. De organisatie is niet verantwoordelijk voor uw hond, dat bent u zelf!
 • Er is géén EHBO aanwezig. Heeft u gezondheidsproblemen, dan dient u te overwegen of u wel aan onze wandeling wenst deel te nemen.
 • Er is onderweg (meestal) geen sanitaire stop!
 • Heeft u of uw hond vervelende ervaringen tijdens de wandeling met andere honden of personen? Spreek elkaar daar dan op aan svp. Komt u er zelf niet uit, vraag dan de naam van de eigenaar van de hond of de naam van de persoon en richt u zich dan DIRECT (dus niet na afloop!) tot iemand van de organisatie (er zijn altijd wel minimaal 1 of 2 bestuursleden aanwezig).
  Eenmaal na de wandeling en zonder namen kan het bestuur niets meer voor u betekenen. 

Tenslotte: het maximaal aantal aanwezige personen is op 80 gesteld. Zodra dit maximum behaald is, wordt de inschrijving gesloten! Personen die geen lid zijn kunnen zich onder voorbehoud aanmelden. Zij ontvangen zsm na de inschrijftermijn een definitief bericht of zij mee kunnen wandelen (m.a.w. leden hebben voorrang op deelname).

Wij verwijzen u ook naar onze disclaimer op de website, in Nova News Magazine en in de bevestigingsemail die u ontvangt na aanmelding voor deelname.

Powered by BreezingForms