Aanpassing VFR

In het Verenigingsfokreglement staat bij verschillende gezondheidstesten een voorwaarde genoemd dat deze door OPTIGEN of LABOKLIN dienen te worden uitgevoerd. Bij de laatst gehouden Algemene Vergadering (9 april 2016) is besloten dat deze testen niet meer specifiek door OPTIGEN of LABOKLIN behoeven te worden uitgevoerd. De Vergadering heeft toestemming verleend het Verenigingsfokreglement hierop aan te passen en dat de testen per dato 9 april 2016 door anderen dan OPTIGEN en LABOKLIN al mogen worden uitgevoerd en geaccepteerd zullen worden. Zodra wij het VFR hebben aangepast, zal deze op de website opgenomen worden.