1e KCM zit er op!

De eerste officiële Kampioensclubmatch zit er op! Wat was het een prachtige dag vandaag! We hebben het programma van begin tot eind onder een prachtige, zij het warme, zon kunnen volbrengen. Omstreeks 15:30 uur was het gedaan en konden we terug kijken op een geslaagd evenement. Alle deelnemers hebben een evaluatieformulier in het tasje meegekregen. Wij hopen dat u de moeite wilt nemen dit door te nemen en ons een antwoord toe wilt zenden via het op het formulier vermelde adres.


KEURVERSLAGEN DIE NIET OPGEHAALD ZIJN, zijn inmiddels via email aan de INSCHRIJVER verzonden (dus naar het emailadres dat op het inschrijfformulier is ingevuld).

De Vereniging voor de Nova Scotia Duck Tolling Retriever dankt een ieder, zowel deelnemers als bezoeker alsook de sponsoren, standhouders, vrijwilligers en de fotografe, voor het mogelijk maken van een geslaagd eerste Kampioensclubmatch voor onze vereniging! Wij hopen u natuurlijk volgend jaar ook weer te zien.

Uiteraard danken wij ook de keurmeesters en al het ringpersoneel die vandaag op ons evenement aanwezig waren.

Niet in de laatste plaats danken wij ook de medewerkers en vrijwilligers van de Utrechtse Rashondenvereniging die ons deze dag verzorgde op het gebied van drank en voedsel!

Wij hopen echt niemand vergeten te hebben in ons dankwoord. Mocht dat onverhoopt toch het geval zijn, dan spijt ons dat enorm, maar wees ervan overtuigd dat wij écht iedereen zeer hartelijk danken voor zijn/haar inzet.

Foto's van het evenement volgen zo spoedig mogelijk. Het zal echter even duren eer de fotografe de honderden foto's doorlopen zal hebben. Wij vragen en rekenen daarbij op uw begrip.