Volmacht - Stem bij afwezigheid

Aanstaande zaterdag 11 maart 2017 wordt de Algemene Vergadering gehouden voor onze leden. De benodigde stukken voor deze vergadering zijn al aan de leden toegezonden. Niet toegezonden stukken liggen bij de vergadering ter inzage.

Natuurlijk hopen wij op een grote opkomst van de leden, zodat zij, naast het zich informeren over het reilen en zeilen over de vereniging, ook hun stem kunnen uitbrengen op agendapunten waar dat noodzakelijk is.

Kunt u de vergadering niet bijwonen, dan kunt u desgewenst een volmacht aan een ander (stemgerechtigd) lid van de vereniging verlenen. Een voorbeeldformulier met uitleg over de eisen die aan de volmacht gesteld worden kunt u via deze link downloaden en afdrukken. Leest u sowieso de uitleg omtrent de eisen aan een volmacht, ook als u deze zelf op wenst te stellen.

U kunt ook stemmen bij afwezigheid. Deze mogelijkheid is bij de vorige Algemene Vergadering door de leden goedgekeurd en met deze vergadering dus ook van toepassing. Het formulier voor stemmen bij afwezigheid download u hier. Leest u alle voorwaarden en uitleg svp in het formulier. Bij onduidelijkheid neemt u contact op met onze secretaris via ons contactformulier op deze site.

Ter extra informatie: wanneer kopieën van paspoort of ID worden gevraagd, is het wettelijk toegestaan het BSN nummer zwart te maken (bv middels een pen of stift).
Bent u in het bezit van een smartphone, dan is er zelfs een app van de overheid die u goed kunt gebruiken: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs 
Verder staat er ook een pagina welke gegevens u kunt doorhalen op een normale kopie, wanneer u geen smartphone hebt: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs