Uniformiteit hondenlogboeken

Vanuit de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland mochten wij de volgende informatie ontvangen met betrekking tot de hondenlogboeken.

Tot nu toe waren er meerdere soorten Hondenlogboeken in omloop. Voor stamboomhonden was er het Rashondenlogboek, waarmee aan alle activiteiten deelgenomen kan worden. Eigenaren van een rasloze/stamboomloze hond moesten, afhankelijk van welke sport ze willen beoefenen een werkboekje (voor Agility, Gehoorzame Hond, FCI Obedience en Flyball) aanvragen bij de Raad van Beheer of een logboek (VZH, UV, IPO, Speuren, ed) via de Commissie Werkhonden. Vanaf 1 juni krijgen alle honden, met of zonder stamboom, hetzelfde Hondenlogboek. 

1e KCM zit er op!

De eerste officiële Kampioensclubmatch zit er op! Wat was het een prachtige dag vandaag! We hebben het programma van begin tot eind onder een prachtige, zij het warme, zon kunnen volbrengen. Omstreeks 15:30 uur was het gedaan en konden we terug kijken op een geslaagd evenement. Alle deelnemers hebben een evaluatieformulier in het tasje meegekregen. Wij hopen dat u de moeite wilt nemen dit door te nemen en ons een antwoord toe wilt zenden via het op het formulier vermelde adres.

Inschrijving KCM 28-5 gesloten!

De inschrijving voor deelname aan de Kampioensclubmatch van 28 mei 2016 is gesloten!
U kunt zich niet meer inschrijven. Alle inschrijvingen worden de aankomende dagen nagelopen en deelnemers krijgen medio mei verder bericht over hun deelname.

Heeft u zich niet ingeschreven, dan bent u deze dag uiteraard wel als bezoeker welkom. Alle gegevens hierover komen binnenkort online.

Aanpassing VFR

In het Verenigingsfokreglement staat bij verschillende gezondheidstesten een voorwaarde genoemd dat deze door OPTIGEN of LABOKLIN dienen te worden uitgevoerd. Bij de laatst gehouden Algemene Vergadering (9 april 2016) is besloten dat deze testen niet meer specifiek door OPTIGEN of LABOKLIN behoeven te worden uitgevoerd. De Vergadering heeft toestemming verleend het Verenigingsfokreglement hierop aan te passen en dat de testen per dato 9 april 2016 door anderen dan OPTIGEN en LABOKLIN al mogen worden uitgevoerd en geaccepteerd zullen worden. Zodra wij het VFR hebben aangepast, zal deze op de website opgenomen worden.

Nieuwe functionaliteit in website

Voor bij de vereniging aangesloten leden is een nieuwe functionaliteit aan de website toegevoegd. Onder de menukeuze HOME vindt u een keuze INLOGGEN. Wie hier met zijn/haar gegevens inlogt, heeft toegang tot een intern "forum". Let wel, we noemen dit een forum, maar het betreft een extra methode om snel en gemakkelijk contact met onze leden te krijgen en te hebben. In dit deel worden berichten door het bestuur of door een commissie geplaatst waarbij wij graag uw reactie willen weten of waar wij gewoon wat extra informatie plaatsen. Op sommige delen kunt reageren, op sommige dus niet. Sowieso kunt u zelf GEEN nieuwe berichten plaatsen. Op dit moment is een en ander nog in een (werkende) opstartfase. 

U dient uiteraard wel over uw inloggegevens te beschikken. U kunt deze zelf opvragen door bij het inlogscherm aan te geven dat u uw gebruikersnaam en/of wachtwoord vergeten bent. U vult dan uw emailadres in dat wij van u hebben. U krijgt dan uw gegevens (= gebruikersnaam en/of een nieuw gegenereerd password) via email toegezonden. 

Eenmaal ingelogd, treft u onder het menu VERENIGING de optie "INTERN FORUM" (u ziet dit dus alleen als u ingelogd bent!). Wanneer u die keuze maakt, komt u in het nieuwe onderdeel terecht.

Let op: reacties binnen een onderdeel die geen betrekking op dat onderdeel hebben worden zonder pardon en zonder aanziens des persoon verwijderd! Er zal dus ook niet op gereageerd worden. (U kunt dus bijvoorbeeld geen vraag over uw contributie stellen in een onderdeel dat over een oproep voor vrijwilligers gaat).

Dit alles betreft dus een opstartfase. Aan de hand van de ervaringen zullen we e.e.a. waar nodig bijstellen met mogelijkheden. Wij hopen in ieder geval hier een extra middel in onze website te hebben opgenomen om de leden nog meer bij de vereniging te betrekken.